Home

Algemeen: Onze opdrachtgevers zijn MKB klanten die regelmatig met capaciteit en expertise problemen zitten wanneer het gaat om office-werkzaamheden. Heel begrijpelijk; vaak hoort het ook niet tot de corebusiness en leidt het teveel af van het doel van de onderneming welke is om zoveel mogelijk omzet, winst en rendement te genereren. Onze ervaring is dat…

Lees meer